Appbition

Tijdens mijn bachelorproef ben ik op zoek gegaan naar een manier om oudere mederwerkers competent te houden in latere loopbaanfasen. Vanuit mijn onderzoek ben ik op een aantal bevindingen gekomen, die de basis hebben gevormd voor mijn concept en ontwerp.

De appbition is een applicatie waarbij ambities gezocht en gerealiseerd kunnen worden. De applicatie is in de basis een personal coach assistant die je helpt jou ambities te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van een stappenplan wat centraal staat in de applicatie. Per stap in het stappenplan zijn er verschillende werkvormen die de gebruiker helpt om naar de volgende stap toe te gaan.

Voor meer informatie kunt u hier mijn scriptie downloaden.